DRIVEMAT

SZKOLENIE OKRESOWE

Kurs jest obligatoryjny dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E. Szkolenie okresowe kierowców zastąpiło kurs na przewóz osób lub rzeczy. Obowiązuje dla wszystkich kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy. Kierowca, który chce kontynuować wykonywanie zawodu jest zobowiązany ukończyć szkolenie okresowe co 5 lat. Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji bez egzaminu państwowego. Na podstawie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej uzyskuje się wpis do dokumentu prawa jazdy przedłużający ważność uprawnień. Szkolenie okresowe organizowane jest w dwóch blokach programowych. Oddzielnie dla kategorii C1, C1+E, C ,C+E i D1, D1+E, D, D+E. Bez względu na to, czy posiadasz kategorię C czy C+E, szkolenie jest takie samo. Podnosząc w przyszłości kwalifikację nie musisz robić nowego szkolenia, jeśli masz ważne szkolenie okresowe.

Kto ma obowiązek odbywania szkoleń?
– wszyscy kierowcy chcący podjąć pracę zarobkową, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C do dnia 10.09.2009 lub kategorii D do dnia 10.09.2008. Jeżeli nie ukończyli oni wcześniej kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób, zobowiązani są odbyć kurs w ramach szkolenia okresowego.

– kierowcy posiadający świadectwo kwalifikacji zawodowej, którzy chcą przedłużyć je o kolejne 5 lat. Kierowca, którego kwalifikacja zawodowa utraciła ważność, zobowiązany jest przed przystąpieniem do pracy ukończyć szkolenie okresowe.
Czas szkolenia

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin. Kurs składa się wyłącznie z zajęć teoretycznych, które dzielą się na część podstawową (21 godzin) oraz specjalną (14 godzin). Szkolenie okresowe kierowców może być realizowane maksymalnie po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Forma kursu
Realizujemy zajęcia w dwóch formach: tradycyjnej i nowoczesnej. Szkolenie okresowe tradycyjne jest prowadzone w formie wykładu w grupach do 20 osób. Kursant uczestniczy w pięciu spotkaniach w sali wykładowej naszego ośrodka. Nowoczesne szkolenie oparte jest na metodzie e-learningu z wykorzystaniem nowatorskiej platformy szkoleniowej. Kursant otrzymuje specjalny identyfikator kursanta ID, dzięki któremu odbywa szkolenie w trybie indywidualnym. Zaletą tego systemu jest możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym momencie, ponieważ każdy uczestnik realizuje kurs niezależnie. Kursant może szkolić się w dowolnym czasie i tempie.
Wymiana prawa jazdy
Wymiana prawa jazdy dokonywana jest na podstawie kopii:
a) Świadectwa kwalifikacji zawodowej
b) Orzeczenia lekarskiego
c) Orzeczenia psychologicznego

Kierowca, który ukończył szkolenie okresowe, ma obowiązek wymienić dokument prawa jazdy na nowy przed przystąpieniem do pracy. Wymiana jest związana z wpisem terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich i psychologicznych.

 Prawo jazdy wymieniane jest po przedłożeniu dokumentów przez odpowiedni wydział komunikacji. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C i D, mogą ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Badanie lekarskie i psychologiczne natomiast musi obejmować obie kategorie. W ten sposób kończąc jedno szkolenie kierowca otrzyma wpis w prawo jazdy o uzyskaniu kwalifikacji zawodowej dla obu kategorii.

W myśl nowych przepisów kierowcy nie mają obowiązku wożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Prawo jazdy z odpowiednim wpisem potwierdza ważność badań i szkoleń.
W trakcie szkolenia kierowca odbywa zajęcia z tematyki:

a) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

b) Stosowanie przepisów

c) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

oraz dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych:

d) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

e) Czynnik ludzki w przewozie drogowym

f) Wizerunek firmy – obsługa klientów

g) Pierwsza pomoc

h) Ergonomia dla kierowców

i) Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

j) Krajowy przewóz drogowy

k) Międzynarodowy przewóz drogowy

l) Mocowanie ładunku

m) Przewóz drogowy zwierząt

n) Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe

o) Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

p) Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się

q) Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną

r) Przewóz drogowy drewna

s) Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy

t) Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

u) Ograniczenia w przewozie drogowym towarów

w) Nienormatywne przewozy drogowe

Uczestnicy szkolenia sami wybierają tematykę zajęć zbliżoną do ich charakteru codziennej pracy. Nasi wykładowcy to specjaliści w dziedzinie transportu, którzy z pewnością udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Kod 95

Kierowca po zakończeniu szkolenia okresowego ma obowiązek wymienić dokument prawa jazdy. Nowe prawo jazdy będzie posiadało wpisany kod 95, który oznacza kierowcę zawodowego danej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę z ostatnim dniem ważności uprawnień. Kod 95 jest wpisany na odwrocie prawa jazdy dla poszczególnej kategorii w kolumnie nr 12.

Zapraszamy na szkolenie okresowe co najmniej dwa miesiące przed wygaśnięciem uprawnień. Jest to szczególnie ważne w przypadku kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Dłuższy czas pozwoli zaplanować szkolenie, założyć profil kierowy zawodowego, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, wykonać badanie lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca realizowana jest w formie kursu teoretycznego i praktycznego w blokach programowych i zajmuje 70 godzin. Część teoretyczna zajmuje 65 godzin, a część praktyczna 5 godzin.
ważne:
a) Przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, kursanci zobowiązani są wykonać badanie lekarskie i psychologiczne. Badanie psychologiczne i badanie lekarskie możesz wykonać w naszej firmie!

b) Nie można wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania odpowiedniego wpisu dokumencie prawa jazdy.

c) Szkolenie okresowe kierowcy możesz wykonać w każdym kraju UE. Uzyskasz po takim kursie dodatkowy dokument do prawa jazdy zwany świadectwem kwalifikacji zawodowej dla obcokrajowców.

d) Jeśli posiadasz prawo jazdy na samochód ciężarowy i autobus, kwalifikację wykonujesz tylko na jedną kategorię prawa jazdy. Automatycznie przedłużone zostanie prawo jazdy drugiej kategorii.

e) Ukończone w Polsce szkolenie okresowe kierowcy jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej.

f) Po zakończeniu 5–dniowego szkolenia okresowego otrzymujesz świadectwo kwalifikacji wstępnej, które okazujesz w wydziale komunikacji w celu otrzymania nowego prawa jazdy z kodem 95.

g) Każdy kierowca zawodowy co 5 lat przedłuża dokumenty niezbędne do prowadzenia pojazdu (prawo jazdy, kartę kierowcy, ADR i inne). Brak odpowiednich uprawnień w dokumencie prawa jazdy skutkuje mandatem w wysokości 800 zł i uniemożliwieniem dalszej jazdy.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia, zajęcia w naszym ośrodku prowadzą:
– instruktorzy nauki jazdy
– instruktorzy techniki jazdy
– egzaminatorzy na prawo jazdy

Zapraszamy na szkolenie kierowców z miasta

Oświęcim oraz okolic (Brzeszcze, Kęty, Wadowice, Andrychów, Tychy, Chrzanów, Chełmek, Bieruń, Zator, Pszczyna, Libiąż)