DRIVEMAT

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kwalifikacja wstępna to kurs dla przyszłych zawodowych kierowców, którzy chcą pracować w zarobkowym transporcie drogowym. Realizujemy szkolenia na kat. C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E. Wykorzystujemy nowoczesne metody wspomagające proces szkolenia, w tym e-learning oraz tradycyjne: wykład, pokaz, pogadanka, dyskusja i ćwiczenia. Do każdego słuchacza podchodzimy indywidualnie, wspólnie opracowujemy plan szkolenia oraz ustalamy godziny zajęć. Celem kursu jest przygotowanie do otrzymania pozytywnego wyniku z państwowego testu kwalifikacyjnego. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Obecnie posiadamy 91% zdawalności egzaminu państwowego, dzięki czemu jesteśmy liderem na rynku lokalnym.

Ustawa o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek szkolenia kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna dotyczy osób prowadzących pojazdy kategorii ciężkich, czyli samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

Kwalifikacja wstępna wyróżnia 8 rodzajów szkoleń:

– kwalifikacja wstępna na kat. C, C+E, C1 i C1+E
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. C, C+E, C1 i C1+E
– kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. C, C+E, C1 i C1+E
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. C, C+E, C1 i C1+E
– kwalifikacja wstępna na kat. D, D+E, D1 i D1+E
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. D, D+E, D1 i D1+E
– kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. D, D+E, D1 i D1+E
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. D, D+E, D1 i D1+E1

Kwalifikacja wstępna wyróżnia 8 rodzajów szkoleń:

Kierowcy, którzy zdobyli prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów po 10 września 2008 oraz samochodów ciężarowych po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, mają obowiązek przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Nieuzyskanie świadectwa kwalifikacji wstępnej zabrania wykonywać pracy w charakterze kierowcy zawodowego.

Czas szkolenia

Kwalifikacja wstępna realizowana jest w formie kursu teoretycznego i praktycznego w blokach programowych i zajmuje 280 godzin. Część podstawowa obejmuje 195 godzin teoretycznych, a część specjalistyczna 65 godzin teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. W części praktycznej: 16 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 4 godziny ćwiczeń z jazdy w warunkach specjalnych (zajęcia na płycie poślizgowej). Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona realizowana jest w formie kursu teoretycznego i praktycznego w blokach programowych i zajmuje 140 godzin. Część podstawowa obejmuje 97 godzin teoretycznych, a część specjalistyczna 33 godziny teoretyczne oraz 10 godzin zajęć praktycznych. W części praktycznej: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny ćwiczeń z jazdy w warunkach specjalnych (zajęcia na płycie poślizgowej). Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca realizowana jest w formie kursu teoretycznego i praktycznego w blokach programowych i zajmuje 70 godzin. Część teoretyczna zajmuje 65 godzin, a część praktyczna 5 godzin.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona realizowana jest w formie kursu teoretycznego i praktycznego w blokach programowych i zajmuje 35 godzin. Część teoretyczna zajmuje 32,5 godziny, a część praktyczna 2,5 godziny.
Wygodną formą realizacji kursu jest możliwość wykorzystania e-learningu. Zajęcia teoretyczne odbywają się pod nadzorem instruktora przy użyciu komputera na specjalnej platformie e-learningowej. Ośrodek zapewnia każdemu kursantowi indywidualny identyfikator ID pozwalający na bezpośredni dostęp do platformy i przeprowadzenie zajęć. E-learning pozwala na odbycie testów okresowych sprawdzających wiedzę kursanta po każdym module szkoleniowym. Zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej platformy pozwalają na indywidualny tok nauczania w zależności od możliwości czasowych kursanta. Przyszły kierowca może rozpocząć kurs kwalifikacji wstępnej każdego dnia, przez co nie musi czekać na wyznaczony termin rozpoczęcia się grupowego szkolenia. Platforma e-learningowa zapewnia zgodność szkolenia z programem nauczania zawartym w ministerialnym rozporządzeniu.

Czas szkolenia

Świadectwo kwalifikacji wstępnej otrzymuje kursant, który uzyskał pozytywny wynik na egzaminie państwowym. Egzamin z kwalifikacji realizowany jest w formie zamkniętego testu jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest prawidłowa.

Test na kwalifikację wstępną oraz kwalifikację wstępną przyspieszoną składa się z 30 pytań. 20 pytań dotyczy części podstawowej szkolenia, a 10 pytań części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pozytywny wynik uzyskuje kursant, który udzielił co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi w części podstawowej oraz minimum 5 prawidłowych odpowiedzi w części specjalistycznej. Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.
Test na kwalifikację wstępną uzupełniającą oraz kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną składa się z 10 pytań dotyczących części specjalistycznej szkolenia danej kategorii prawa jazdy. Czas trwania testu wynosi 10 minut.
Kursant, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może przystępować do kolejnych testów egzaminacyjnych na kwalifikację wstępną, które organizowane są w tym samym ośrodku szkolenia. Nasza firma posiada najwyższą w okolicy zdawalność egzaminu na kwalifikację, która wynosi 98%. Jeśli chcesz wzorowo przygotować się do zawodu kierowcy i zdobyć uprawnienia bez większych problemów – zapraszamy na nasze szkolenia!
Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia. Zajęcia w naszym ośrodku prowadzą:
– instruktorzy nauki jazdy
– instruktorzy techniki jazdy
– egzaminatorzy na prawo jazdy

Zapraszamy na szkolenie kierowców z miasta

Oświęcim oraz okolic (Brzeszcze, Kęty, Wadowice, Andrychów, Tychy, Chrzanów, Chełmek, Bieruń, Zator, Pszczyna, Libiąż)