Kurs na instruktora nauki jazdy

Oferujemy profesjonalne szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. A, B, C, D, E. Celem szkolenia jest nie tylko przygotowanie do zdania egzaminu państwowego i zdobycia uprawnień, ale też przyuczenie do wykonywania zawodu.

Jeśli lubisz:

– prowadzić samochód

– pogłębiać swoją wiedzę

– pracę z ludźmi

– wyzwania w pracy

to zawód instruktora nauki jazdy jest właśnie dla ciebie!

Zajęcia w naszym ośrodku są czasowo dopasowane do możliwości kursantów.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia, zajęcia w naszym ośrodku prowadzą:

– instruktorzy nauki jazdy

– instruktorzy techniki jazdy

– egzaminatorzy na prawo jazdy

Dzięki współpracy z ośrodkami na terenie małopolski i Śląska, oferujemy pracę dla najlepszych kursantów.

Zapraszamy na szkolenie kierowców z miasta
Oświęcim oraz okolic (Kęty, Brzeszcze, Pszczyna, Wadowice, Tychy, Andrychów, Libiąż, Chrzanów, Bieruń, Chełmek, Zator)
więcej informacji pod nr tel.: 796 565 888
 

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Zapraszamy na coroczne obowiązkowe zajęcia dla instruktorów nauki jazdy. Celem warsztatów jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy wśród instruktorów nauki jazdy. Priorytetem jest dla nas podnoszenie poziomu szkolenia wśród instruktorów nauki jazdy. Wysokie kompetencje, fachowa wiedza i umiejętności mają bezpośredni wpływ na zdawalność egzaminów na prawo jazdy twoich kursantów. Uzyskuj najlepsze wyniki w swojej pracy i bądź liderem na swoim terenie!

Na zajęciach:

a) omawiamy i wyjaśniamy zmiany w aktach prawnych ściśle związane z pracą instruktora nauki jazdy

b) analizujemy trudne sytuacje drogowe, wskazujemy prawidłowe zachowanie i wykonanie manewrów

c) przedstawiamy model egzaminu na prawo jazdy danej kategorii

d) poruszamy najtrudniejsze zagadnienia z dziedziny prawa o ruchy drogowym

e) wymieniamy spostrzeżenia i poglądy usprawniające codzienną pracę

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia, zajęcia w naszym ośrodku prowadzą:

– instruktorzy nauki jazdy

– instruktorzy techniki jazdy

– egzaminatorzy na prawo jazdy

Zapraszamy na szkolenie, więcej informacji pod nr tel.: 796 565 888
 

Kurs na instruktora techniki jazdy

Szkolenie przeznaczone dla osób które świetnie radzą sobie za kierownicą, chcą posiąść fachową wiedzę i zdobyć ponadprzeciętne umiejętności prowadzenia pojazdu. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie instruktorów doskonalenia techniki jazdy na rynku ogólnopolskim, nasza firma rozpoczyna nabór na kurs. Oferujemy profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz praktykę niezbędną do wykonywania tego zawodu w zakresie kat. A, B, C, D, E. Dla najlepszych kursantów, którzy zdobędą uprawnienia, oferujemy pracę na dogodnych warunkach w różnych miastach Polski. Instruktor techniki jazdy to elitarny zawód, który umożliwia prowadzenie szkoleń związanych z bezpieczną jazdą w specjalnych ośrodkach szkoleniowych.

Wymagania

Może nim zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami, a dokładniej:

a) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

b) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia,

c) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

d) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

f) ukończyła kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy,

g) zdała egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

h) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Uwaga! Nie musisz posiadać uprawnień instruktora nauki jazdy aby zostać instruktorem techniki jazdy!

Zapraszamy na szkolenie kierowców z miasta
Oświęcim oraz okolic (Kęty, Brzeszcze, Pszczyna, Wadowice, Tychy, Andrychów, Libiąż, Chrzanów, Bieruń, Chełmek, Zator)
więcej informacji pod nr tel.: 796 565 888